خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ

 

عناوین مطالب وبلاگ تيك تيك

پايان... :: شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٥
آخرين تولد مرگ...(خدانگهدار) :: یکشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٥
آخرين طناب... :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٥
30minutes to die... :: جمعه ٧ مهر ،۱۳۸٥
اولين روز مرگ... :: یکشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٥
آخرين برگ خاطراتم افتاد... :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٥
شهريور پرخاطره بدون سفر... :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٥
شهريور پرخاطره... :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٥
مرداب... :: دوشنبه ٦ شهریور ،۱۳۸٥
. :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٥
کاشکی... :: دوشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳۸٥
ای خدا... :: جمعه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٥
با تو... :: دوشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٥
به جون تو نباشی... :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٥
کاش پايانی نبود... :: سه‌شنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٥
يه روز عادی... :: پنجشنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٥
حاشيه های جام ۱۸ :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸٥
يادش بخير... :: جمعه ۱٦ تیر ،۱۳۸٥
ما هستيم ...ولی... :: شنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٥
روزگار عجيبيست... :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٥
ارزش... :: دوشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٥
با من باش... :: شنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٥
داستان آسمون... :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
بالاخره رسيد... :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥
يکی بود... :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٥
پنجشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥
تفاوت... :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٥
شايد... :: دوشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٥
بازم من... :: یکشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٥
سال ۸۵ پيروز :: چهارشنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٥
آخرين فلش بک برای هميشه! :: جمعه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٤
زنگ تفريح با يه ستاره...(نبوده تو نبوده من) :: دوشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٤
فلش بک ۳ :: سه‌شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٤
فلش بک ۲ :: یکشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٤
فلاش بک ۱ :: چهارشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٤
شوق پريدنت کجاست... :: یکشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٤
غريبانه :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٤
ديدی... :: جمعه ٧ بهمن ،۱۳۸٤
هيچ خيالی نيست! :: چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٤
يه شب برفی :: سه‌شنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٤
Happy New Year :: یکشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٤
رويای پرواز :: دوشنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٤
اصلا حوصله ندارم! :: جمعه ۱۸ آذر ،۱۳۸٤
کم نيار... ازت خواهش ميکنم! :: جمعه ۱۱ آذر ،۱۳۸٤
برای دل خودم! :: چهارشنبه ٢ آذر ،۱۳۸٤
صبر :: سه‌شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٤
پايان ماه سطحی نگری!! :: شنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٤
التماس دعا! :: سه‌شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٤
خسته از بودن! :: چهارشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٤
تولدی ديگر :: جمعه ۱٥ مهر ،۱۳۸٤
فرصتی برای بهترين بودن! :: یکشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٤
فصل زرد :: پنجشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٤
روزگاره بی اعتمادی :: چهارشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٤
بی پايان... :: چهارشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٤
نارفيق ادامه بده! :: دوشنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸٤
واسه تو نمونده راهی! :: یکشنبه ٢۳ امرداد ،۱۳۸٤
بازم تولدت مبارک! :: شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٤
سرد و بی روح! :: دوشنبه ۳ امرداد ،۱۳۸٤
يه لحظه .يه رويا... :: شنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٤
سکوت اجباری :: یکشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٤
تو که نيستی تا ببينی... :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸٤
نمايشگاهی بدون احساس! :: چهارشنبه ۸ تیر ،۱۳۸٤
همه دعوتيد! :: پنجشنبه ٢ تیر ،۱۳۸٤
نگاه جديد :: دوشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٤
معجزه پرواز! :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٤
مشکلات بی پايان. :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸٤
ضعف مديريتی! :: پنجشنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٤
ذهن زيبا :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤
نمايشگاهی از جنس عشق وکتاب! :: شنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٤
از آريان تا شادمهر قلابی! :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٤
فکر خوب! :: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٤
خواسته زندگی. :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٤
کجاست پرپرواز... :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٤
يه زندگيه عادی! :: دوشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٤
خوده با ارزش! :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٤
فراريه تنها! :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٤
امسالم عيده!؟! هه!!! :: شنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٤
سال نو (۱۳۸۴) مبارک... :: یکشنبه ۳٠ اسفند ،۱۳۸۳
بعد از ۴ شنبه آخر سال... :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۳
لوح سرنوشت... :: دوشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸۳
دنيای عجيب بارونی! :: شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸۳
سيس! تم! بانکی کشور!! :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸۳
يه مهربون! يه جنايت! :: دوشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۳
غريبانه به انتظار نشستيم... :: جمعه ٧ اسفند ،۱۳۸۳
قصه قديمی يا روز واقعه؟! :: یکشنبه ٢ اسفند ،۱۳۸۳
Happy Valentine's Day :: شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸۳
۲۷ سال هديه! :: پنجشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸۳
لحظه زندگی! :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸۳
يه ستاره ۳۲ ساله شد! :: چهارشنبه ٧ بهمن ،۱۳۸۳
دادبزنم؟جا ندارم! نا ندارم! :: پنجشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸۳
هنوزم هيچ! :: یکشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸۳
تکرار از هيچ. :: جمعه ٢٥ دی ،۱۳۸۳
سرزمين پارس... :: سه‌شنبه ٢٢ دی ،۱۳۸۳
ای روزگار... :: جمعه ۱۸ دی ،۱۳۸۳
چرت و پرت! :: سه‌شنبه ۱٥ دی ،۱۳۸۳
خوابگاه دختران.خوابگاه وحشت! :: چهارشنبه ٩ دی ،۱۳۸۳
کاملا بدون شرح! :: سه‌شنبه ۸ دی ،۱۳۸۳
منه من! :: یکشنبه ٦ دی ،۱۳۸۳
Merry Christmas! :: شنبه ٥ دی ،۱۳۸۳
انتظار-تولد-هديه... :: پنجشنبه ۳ دی ،۱۳۸۳
لعنت به اين زمستون!!(شب يلدا) :: سه‌شنبه ۱ دی ،۱۳۸۳
امان از دست تقدير! :: دوشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸۳
سيما در ماه رمضون!! :: جمعه ٢٧ آذر ،۱۳۸۳
ورود خانمهای بدحجاب ممنوع!!!! :: چهارشنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸۳
فارنهايت يه وبلاگ نويس شاکی!! :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸۳
مقدمه ای پراکنده! :: شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸۳
تيک.تيک.تاک۲... ۱.۲.۳.حرکت!! :: جمعه ٢٠ آذر ،۱۳۸۳
خداحافظ تيک تيک تاک(پايان) :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸۳
نکته های آخر... :: یکشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸۳
بدنبال دوستی پاک! :: شنبه ۱۸ مهر ،۱۳۸۳
روز تولد ... :: پنجشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸۳
تولدم مبارک!! :: چهارشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸۳
بوسه! :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸۳
تقدير :: یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳۸۳
واقعاچرا؟!!!! :: شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۳
شخصيت.نامه به آينده... :: جمعه ۱٠ مهر ،۱۳۸۳
دوستی بدون دلسوزی! :: چهارشنبه ۸ مهر ،۱۳۸۳
مشکلات تحصيل! :: شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۳
سيانور يا کوک!؟! :: جمعه ۳ مهر ،۱۳۸۳
جامدادی گل گلی! :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸۳
خوشتيپ! :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ،۱۳۸۳
حوصلم سررفته بيد! :: یکشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸۳
آژانس دوست يابی! :: جمعه ٢٠ شهریور ،۱۳۸۳
آينده :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸۳
هوای غمناک پاييز... :: یکشنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸۳
عشق دختری پسری! :: جمعه ۱۳ شهریور ،۱۳۸۳
آريان ۳ :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸۳
اگه دختر بودم...!! :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸۳
من بيشتر! :: دوشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸۳
بهشت! :: شنبه ٧ شهریور ،۱۳۸۳
ارزش... :: چهارشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸۳
نياز... :: دوشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۳
شادي کجاست؟!! :: جمعه ۳٠ امرداد ،۱۳۸۳
خداحافظ بچگی... :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸۳
دعا... :: دوشنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸۳
دروغ! :: چهارشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸۳
تولدت مبارک! :: جمعه ۱٦ امرداد ،۱۳۸۳
روح.شانس.طالع بينی. :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸۳
دوستت دارم! :: یکشنبه ۱۱ امرداد ،۱۳۸۳
حرفهای گرم از دوستان خوب :: چهارشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸۳
يکی کمک کنه لطفا! :: یکشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸۳
محکوم به کما! :: شنبه ۳ امرداد ،۱۳۸۳
من هنگ کردم! :: چهارشنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸۳
ياور تيک تيک تاک استاد ميشود! :: یکشنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸۳
انتقاد يعنی ... :: پنجشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸۳
اعتماد متقابل :: دوشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸۳
انتقادی از ... و خانمهای وبلاگ نويس! :: یکشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸۳
آخرين کنکور در ۱۸ تير... :: جمعه ۱٩ تیر ،۱۳۸۳
امروز محتاج توام... :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸۳
سربازی!مرگ برای پسران :: یکشنبه ۱٤ تیر ،۱۳۸۳
از همه چيز.از همه رنگ! :: جمعه ۱٢ تیر ،۱۳۸۳
نارفيق.. :: چهارشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸۳
حالا دختر بودن يا پسر بودن؟!کدوم؟ :: دوشنبه ۸ تیر ،۱۳۸۳
کی بهتره؟!دختر يا پسر؟ :: یکشنبه ٧ تیر ،۱۳۸۳
واقعا ميتونست؟! من چی کار کنم؟!! :: جمعه ٥ تیر ،۱۳۸۳
خــــــــــــط قرمز.دنيای کاملا پسرونه :: چهارشنبه ۳ تیر ،۱۳۸۳
خسته ام ای عشق... :: جمعه ٢٩ خرداد ،۱۳۸۳
تو عروسکی يا همراز؟! :: سه‌شنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸۳
دوستيه عاشقونه! :: یکشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸۳
گشتی در جشنواره قرار وبلاگی!! :: شنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸۳
افسردگی روزگار :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸۳
ازدواج هنرمندانه + قرار وبلاگی! :: سه‌شنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸۳
در انتظار نابودی... :: یکشنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸۳
شما شاد باشيد! :: جمعه ۱٥ خرداد ،۱۳۸۳
کامنتای عاشقانه! :: چهارشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸۳
بارباپاپا عوض ميشه!! :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸۳
ای زمين ملرز! جون من!!! :: یکشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸۳
آخر ديونگی! :: جمعه ۸ خرداد ،۱۳۸۳
ای زمونه بد!! :: سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸۳
يک نوع سوءدوستی!! :: جمعه ۱ خرداد ،۱۳۸۳
ترانه ها قصه ای از زندگی ما هستن :: پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
گشتی در دنيای خبرها :: دوشنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳
گزارشی از آخرين روز نمايشگاه کتاب :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸۳
نظرسنجی و معرفی ۲ وبلاگ خوب :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
زندگی اينه حاصله عشق تو بامن! :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸۳
امان از بی برنامگی !! :: پنجشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸۳
بيا تا بارون باشيم... :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳
معما+ سوءاستفاده وبلاگی !!! :: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸۳
اگه بيزيم !!! بی خيال! :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
ديروز چه خبر!مارمولک يا کما!؟ :: پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸۳
ديگه همه چی تمومه! :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳
قصه از کجا شروع شد؟! :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸۳
بيوگرافی من ... :: شنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸۳
ژينا گل من.گل خوشگل من ... :: جمعه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸۳
رفاقتی بزن قدش! :: پنجشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸۳
دوستی.مسابقه.قرار!! :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
ماجراهای خاله سوسکه!(قسمت اول) :: دوشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸۳
بدون موضوع !! :: شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸۳
مسافری از هند! :: دوشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸۳
مشکلات! :: شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸۳
فعلا... :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸۳
سال نو مبارک! :: شنبه ۱ فروردین ،۱۳۸۳
تنهايی .تنهايی .بازم تنهايی... :: پنجشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٢
اندر فوايد ۴ شنبه سوری همراه با امکانات!! :: سه‌شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٢
تيک تاک تيک تاک ... :: یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٢خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]